Bezpieczeństwo 

Kiedy montaż modułów awaryjnych będzie konieczny?

W razie pożaru czy innych wypadków w budynku linia energetyczna niewątpliwie zostanie zepsuta. Tymczasem właśnie ona jest wówczas szczególnie niezbędna – bez niej zapewnienie bezpieczeństwa korytarzy ewakuacyjnych będzie wszak niemożliwe. Energia elektryczna potrzebna będzie także do zasilania piktogramów informacyjnych czy systemu nagłośnieniowego, a wspomniane narzędzia bardzo usprawniają ewakuację. Czy dostępne są zatem technologie, które pozwolą na używanie ich nawet wtedy, gdy prąd ulegnie awarii? Rzecz jasna tak – pomocne okażą się wtedy moduły awaryjne.

Moduły awaryjne – jak działają?

Jak już napisaliśmy, moduły awaryjne pozwalają na zagwarantowanie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych nawet wtedy, kiedy dostawy energii elektrycznej zostaną przerwane. Jest to możliwe dzięki zintegrowanym bateriom, które w na co dzień pobierają energię i ją magazynują. W przypadku przerwania dostaw prądu, moduły awaryjne wykorzystują prąd zgromadzony w akumulatorze, przez co świetlówki działają także, jeśli sieć nie funkcjonuje.

Moduły awaryjne a prawo

Użycie modułów awaryjnych jest wymagane przepisami ppoż. Ze względu na fakt, że w czasie ewakuacji budynku spełniają bardzo ważną funkcję, powinny wykazywać parametry określone w przepisach. Kupno odpowiednich produktów nie sprawi jednak najmniejszych problemów, gdyż normom odpowiadają niemal wszystkie dostępne produkty. Istotne okazuje się również to, żeby rozmieścić je tam, gdzie jest to niezbędne – rzecz jasna w myśl aktualnych norm.

Powiązane wpisy