Bezpieczeństwo 

Nie bagatelizuj szkoleń PPOŻ

Organizacja szkolenia PPOŻ to obowiązek firmy. Powinniśmy zorganizować je rzecz jasna nie tylko ze względu na przepisy – w razie katastrofy zatrudnieni będą potrafić skutecznie ewakuować się z przedsiębiorstwa. Dlatego nie należy na nim oszczędzać i wybrać jedynie tych wykładowców, którzy zagwarantują nam, że pracownicy naprawdę uzyskają wymagane umiejętności. Na czym więc polegają skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym powinniśmy pamiętać przy poszukiwaniu osoby je prowadzącej? W jakich odstępach czasowych powinny się odbywać?

Szkolenia PPOŻ – kto je przeprowadzi?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ należy powierzyć sprawdzonej osobie. Osoby, które powiedzą pracownikom, co zrobić w przypadku pożaru powinny posiadać aktualne uprawnienia dotyczące BHP, gaszenia ognia lub przejść kurs wykładowców ochrony przeciwpożarowej. Zależnie od stopnia kursu, powinni mieć wykształcenie średnie albo magisterskie. Szczegółowe zapisy zawarto w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Kiedy przeprowadzać szkolenia PPOŻ?

Prawo precyzuje, że szkolenia PPOŻ dla załogi biur muszą odbywać się przynajmniej co sześć lat. Dla robotników ten czas to dwadzieścia cztery miesiące, zaś przy pracach szczególnie niebezpiecznych – 365 dni. Nie zapominajmy przy tym, iż mają one zapewnić bezpieczeństwo załogi – dobrze więc przeprowadzać je nieco częściej. Nie ma znaczenia, czy chodzi o większe, czy niewielkie przedsiębiorstwa – wszędzie mogą być naprawdę przydatne.

Powiązane wpisy