Bezpieczeństwo Nauka 

Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest obligatoryjne?

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.

Powiązane wpisy