Instalacje przemysłowe Technologie 

Jak obliczyć kaloryczność paliwa? Analiza wartości opałowej biogazu

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze decyduje o kaloryczności paliwa i jego jakości. W jakim celu trzeba ją kontrolować? W jakich branżach przemysłu wykorzystywane są nowoczesne urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, biogazu i gazu płynnego

Wartość opałowa to ilość energii wydzielanej przy spalaniu określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw stałych, ciekłych, jak i gazowych – gazu ziemnego i płynnego, węgla kamiennego i brunatnego czy drewna opałowego. Kontroli może zostać poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do obliczania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w czujniki gazowe, który dokładnie bada m.in. poziom siarkowodoru (H2S), wodoru (H2), metanu (CH4) i tlenu (O2). Komponenty te wpływają na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, lecz także mogą wywołać zagrożenie wybuchowe, stąd systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest nader ważne.

W których gałęziach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – m.in. w biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, a także w innych firmach i jednostkach wykorzystujących biogaz. Za pomocą analizatorów możliwe jest natychmiastowe ujawnienie jakichkolwiek anomalii w procesie produkcji metanu, rejestrowanie parametrów gazu oraz zapobieganie stratom. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.

Powiązane wpisy