Instalacje przemysłowe Technologie 

Zamień listę obecności na program do liczenia czasu pracy

Dotychczasowy sposób kontrolowania czasu pracy i nieobecności pracowników czyli papierowa lista obecności, jest już coraz mniej chętnie wykorzystywany. To staromodne rozwiązanie i mało wygodne. Dużo korzystniejszym wyjściem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się pracowników z obowiązków w znacznie dogodniejszej formie oraz znacznie bardziej dokładnie, zwłaszcza że zawiera informacje, jakich tradycyjna lista obecności nie zawiera.

Program do liczenia czasu pracy – prosta metoda gromadzenia danych

Nie we wszystkich zakładach pracy podchodzi się tak samo rygorystycznie do kwestii godzin pracy zatrudnionych osób czy ich spóźniania się do pracy, lecz w niektórych miejscach jest to niezwykle ważne. Program do ewidencji czasu pracy największe zasługi oddaje w ogromnych przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie pracownicy mają sporą swobodę, a ich kontrola jest utrudniona. W takich przypadkach trudne byłoby tradycyjne rozliczanie czasu pracy, zaś program, którego jest to zadaniem, spełnia jeszcze inne funkcje. Nie tylko zbiera informacje na temat, kiedy pracownik przyszedł do zakładu i go opuścił. Dzięki jego możliwościom można także kontrolować ilość spóźnień, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet czas poświęcany na pracę nad konkretnymi projektami. Tagi, czytnik i funkcjonalne oprogramowanie pozwalają gromadzić wszystkie te informacje i automatycznie je przetwarzać, przedstawiając je w postaci raportów, co pozwala oszczędzić wiele czasu. Program ten przede wszystkim jednak jest w pełni rzetelny – nie da się go wprowadzić w błąd.

Program do liczenia czasu pracy – dobre strony takiego rozwiązania

Urządzenia do ewidencji czasu pracy są bardzo łatwe jeśli chodzi o obsługę, więc nauka ich użytkowania nie wymaga wiele czasu. Umiejscowione w punkcie łatwo dostępnym dla użytkowników, pozwalają pracodawcy na efektywną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki takiemu oprogramowaniu możliwe jest badanie wydajności zatrudnionych osób, a także wykrywanie pewnych naruszeń zasad panujących w zakładzie (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia). Na podstawie zebranych danych można podjąć decyzję, czy przyjąć następną osobę, czy może zredukować ilość pracowników, co bezpośrednio ma wpływ na finanse przedsiębiorstwa, zatem zdecydowanie się na takie rozwiązanie daje szereg wymiernych korzyści.

Powiązane wpisy