Nauka 

Język włoski

Dlaczego warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie umiejętnością podstawową, dlatego też, żeby podnieść swoje kwalifikacje oraz wartość na rynku pracy warto umieć drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do obiegowych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw rozwija u nas swoje oddziały i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Europie, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Dodatkowo język włoski jest językiem ”oficjalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest wyjątkowo łatwy do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są nieskomplikowane. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!

Powiązane wpisy