Nauka 

Scenariusz szkolenia – krótki poradnik

Zapotrzebowanie na tzw. twarde oraz miękkie szkolenia jest obecnie ogromne, co sprawia, że duża część osób decyduje się, by udać się na kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do pełnienia zawodu trenera, a jego najważniejszym elementem jest nauka właściwego planowania scenariusza szkolenia.

Jak stworzyć ciekawy scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, trzeba zachować świadomość, że nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, rozmaite bywają też okoliczności, dlatego potrzebne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku będzie się ściśle go trzymać. Należy zatem brać pod uwagę rozmaite alternatywy oraz wyjścia. Jedną z najważniejszych spraw jest dobranie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do jego czasu. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt obszerny, ani też zbyt wąski. Nawet trenerzy posiadający certyfikat trenerski wtedy, gdy tworzą scenariusz szkolenia, muszą czasem uściślać tematy. Nie mniej ważną kwestią są cele szkolenia. Są one rzecz jasna rozmaite, jednak w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana obecnej sytuacji, a więc zwiększenie określonych zdolności lub modyfikacja postawy w określonych okolicznościach. Gdy przy podsumowaniu okazuje się, że cele te zostały osiągnięte, jest to sukces, gdyż rezultaty te będą długofalowe. Cel jest oczywiście ściśle powiązany z tematyką danego szkolenia.

Najważniejszy element scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po wyznaczeniu celów nadchodzi czas na ułożenie głównego ćwiczenia, które jest najważniejsze, mimo iż robi się je praktycznie na koniec. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, a więc ma niebagatelne znaczenie. W ćwiczeniu tym wykorzystuje się charakterystyczne techniki stosowane podczas szkoleń, czyli tak zwane dramy – odgrywanie scenek, narracje, symulacje, a także najczęściej dzieli się uczestników na grupy, co gwarantuje efektywniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. Aby możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, należy również sprecyzować cele operacyjne, co jest kolejnym elementem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi nazywamy zdolności bądź umiejętności, jakie grupa musi prezentować, aby być w stanie wykonać ćwiczenie. Zależą one od jego charakteru oraz tematu szkolenia. Zwykle wypracowanie tych parametrów wymaga wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, w ramach którego uczestnicy mówią, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać również na zakończenie spotkania.

Powiązane wpisy