Ochrona zdrowia 

Gabinet psychoterapii

Z prawnego punktu widzenia psychoterapeutą jest każdy, kto ukończył specjalistyczne szkolenie w tym zakresie. Pojęcie to nie jest prawnie uregulowane w Polsce. W rzeczywistości jest jednak tak, że nie wszyscy mają możliwość uczestniczenia w takich kursach – zazwyczaj ustalany jest próg w postaci posiadania wykształcenia wyższego wykształcenie wyższe.

Psychoterapia grupowa

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, a celem jest pomoc pojedynczemu pacjentowi. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótkich form, np. sesji kilkudniowych. Grupy terapeutyczne są zwykle są ukierunkowane w danym temacie np. za cel stawiają sobie pomoc osobom uzależnionym od substancji psychotropowych. Oprócz tego istnieją również grupy o charakterze ogólnym, do których należą osoby mające różne doświadczenia życiowe. Przed dołączeniem do danego kręgu z pacjentem jest przeprowadzany wywiad w celu ustalenia jego problemów. Dołączenie do grupy ważną decyzją, gdyż aby terapia mogła przynieść oczekiwane efekty musi on wierzyć, że obie strony mogą pomóc sobie nawzajem pacjenta.

Powiązane wpisy