Ochrona zdrowia 

Jak defibrylatory AED oddziałują na serce?

Defibrylatory to sprzęt wykorzystywany w sytuacjach ustania akcji serca. Codziennie pomagają setkom tysięcy pacjentów z zawałem. Jak działają defibrylatory AED i czym się wyróżniają?

Defibrylatory AED – urządzenia niezbędne w przypadku zatrzymania krążenia

Defibrylator to urządzenie, które pomaga unormować pracę serca, np. w momencie wystąpienia zawału. Oddziałuje na mięsień sercowy wysyłając prąd elektryczny odpowiedniej energii, co pozwala na ustabilizowanie akcji serca. Tradycyjny defibrylator to urządzenie złożone z metalowych elektrod oraz monitora wyświetlającego rytm serca. O przebiegu czynności ratujących życie decyduje lekarz. Wyjątkowym rodzajem sprzętu jest defibrylator AED, który może być użyty zarówno przez lekarzy, jak i osoby bez profesjonalnego wykształcenia. Urządzenie to samodzielnie bada czynności życiowe i decyduje czy pacjent wymaga defibrylacji. Następnie przy pomocy komend głosowych oraz wizualnych osoba prowadząca resuscytację jest informowana o dalszym przebiegu czynności. Urządzenia emitują także sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać właściwe tempo ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – urządzenia automatyczne

Badania dowodzą, że błyskawiczne podjęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo uratowania pacjenta nawet o 75 procent. To właśnie dlatego w mediach prowadzone są akcje społeczne dotyczące prowadzenia reanimacji, a w przestrzeni publicznej montuje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED cechują się inną budową niż urządzenia tradycyjne. Wyposażone są w elektrody jednokrotnego użytku, które zakłada się na ciele osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura automatycznego defibrylatora obejmuje także nożyczki i maseczkę ochronną. Urządzenia te wyposażono w moduł samoczynnej analizy EKG.

Powiązane wpisy