Ochrona zdrowia 

Nerwica

Medycyna definiuje nerwicę jako zespoły psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących jednocześnie i powiązanych ze sobą wzajemnie u których podłoża leży stres i lęk.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najskuteczniejszą metodą kuracji zaburzeń nerwicowych jest połączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a leki przeciw depresyjne mogą silnie uzależniać i oddziaływać na ogólny stan zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są tak samo ważne, a, w wielu zaburzeniach nawet ważniejsze niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy umożliwia uzyskanie wiedzy o przyczynach wielu objawów. Do najczęściej zalecanych technik psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną oraz psychoanalizę.

Dodatkowe metody wspierające w leczeniu nerwicy

Technik wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna inicjatywa chorego ma istotne znaczenie dla toku terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie zaburzeń lękowych może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Zmiana jadłospisu również ma wpływ na efektywność procesu leczenia nerwicy. Korzystne jest również stosowanie ziół, działających kojąco na symptomy nerwicowe.

Do innych sposobów leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych zaburzeń zalicza się elektrowstrząsy. Ta kontrowersyjna metoda stosowana w poprzednim stuleciu głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.

Powiązane wpisy