Ochrona zdrowia 

Uzależnienia

Wychodzenie osoby z uzależnieniami z nałogu to proces długotrwały. Uzależnieniem zwykle nazywamy mocny niewrodzony przymus by wykonywać określoną czynność. W potocznym rozumieniu wyrażenie to jest wykorzystywany do uzależnień częstych w naszym społeczeństwie, takich jak alkoholizm, narkomania, nałogowe palenie, natomiast warto zaznaczyć uzależnieniem może okazać się prawie wszystko. Dlatego uzależnieniem możemy nazwać przypadki nadmiernego użytkowania komputera, nałogowego rozgrywania gier komputerowych, czy też braku możliwości oparcia się chęci spożywania określonego pokarmu,bądź też jedzenia w ogóle.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień jest czasami mylone z detoksykacją, kiedy w tym drugim przypadku mamy na myśli tylko sferę fizyczną. W leczeniu uzależnień celem jest przywrócenie uzależnionego do życia w społeczeństwie. Najważniejszą sprawą jest wiec odbudowa osobowości osoby uzależnionej oraz przyrodzenie jej do zdrowego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Zaprzestanie stosowania szkodliwej substancji jest tylko częścią procesu. Metod leczenia uzależnień jest wiele, w naszym kraju natomiast najczęściej stosuje się reprograming. Terapia ta kładzie nacisk na wprowadzanie w umysł pacjenta prawidłowych szablonów zachowań, by mógł wykorzystać je w momentach kryzysu.

Powiązane wpisy