Prawo i wymiar sprawiedliwości 

Adwokat z Krakowa – prawo imigracyjne, rodzinne i karne

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku z byłym małżonkiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, zmniejszenie, podwyższenie bądź ustalenie kwoty alimentów,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – przygotowywanie i analiza kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, wsparcie w negocjacjach transferowych i kontraktowych, reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotną część stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po skomplikowanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące między innymi z:
1. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany czy też zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących potwierdzenia nadania, przywrócenia oraz posiadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei przedsiębiorcom chcącym przyjąć do pracy cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronną obsługą prawną w tym zakresie.

Nasze dane kontaktowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Powiązane wpisy