Prawo i wymiar sprawiedliwości 

Ekstradycja, deportacja, europejski nakaz aresztowania

Jeżeli poszukujesz rzetelnych informacji o procesie ekstradycyjnym i deportacyjnym to polecamy odwiedzenie strony www.ekstradycja.eu. Nowe przepisy dotyczące ekstradycji między krajami członkowskimi UE zostały znowelizowane i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że w tej chwili nie obowiązuje już zasada tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, skutkuje bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu krajach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądowa, którą wydaje Państwo członkowskie UE. Głównym celem ENA jest aresztowanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju ojczystego. Należy również mieć na uwadze, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania np. gdy niski wiek osoby, która została objęta nakazem aresztowania uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności w tym kraju.

Powiązane wpisy