Prawo i wymiar sprawiedliwości 

Kancelaria TMH – porady prawne w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, doradza w obszarze inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę klientów indywidualnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, a także pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiązane wpisy