Prawo i wymiar sprawiedliwości 

Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie pracy, prawie cywilnym, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na ciągłym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Praca Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.

Powiązane wpisy