Rachunkowość, finanse 

Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Prosty generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca firmę wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych czy wystawiać od razu?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych często przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności może być zwykłe przeoczenie bądź przejściowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy