Rachunkowość, finanse 

Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie docieka czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi czy też sprzedane towary. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Mając na uwadze wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego pilnowania wpływu opłat

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły przyczyną tego jest kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy