Rachunkowość, finanse 

Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Więcej szczegółów o proforma znaczenie znajdziesz tutaj.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i większość osób realizujących zakupy online, spotkał się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, zatem często spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zachować ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani kupna artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, dlatego że tyczy się sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada te same dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • wskazanie przewidywanego terminu realizacji usługi czy też dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci przedpłatę.

Powiązane wpisy