Technologie 

Jednolite przepisy – Dyrektywa EMC

Dyrektywy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu ujednolicenie regulacji dotyczących urządzeń elektronicznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jakie dyrektywy są stosowane w tym momencie i czego dotyczą?

Dyrektywa EMC zapewnia bezpieczne działanie sprzętów elektrycznych

Dyrektywa EMC ma zagwarantować bezpieczne działanie sprzętów elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym środowisku. W tym momencie w naszym kraju stosowane są przepisy, które uzyskały ważność w kwietniu 2016 roku. Nowe wytyczne zastąpiły nieaktualne już regulacje, celem których było zaadaptowanie norm Unii Europejskiej do krajowego stanu prawnego. Jak możemy dowiedzieć się z obecnej dyrektywy EMC, reguluje ona przede wszystkim obowiązki wytwórców i dystrybutorów oraz precyzuje jaki sprzęt podlega nowym normom. Rozporządzenie EMC nie ma zastosowania do urządzeń radiowych wykorzystywanych przez radioamatorów, produktów lotniczych, jak również tych, które działają bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości.

Dyrektywa EMC – typu i numer serii

Dyrektywa EMC opisuje również w jaki sposób mają działać urządzenia w krajach UE – nie mogą one wpływać negatywnie na funkcjonowanie innych sprzętów. Dzięki nowym normom wytwórcy oraz dystrybutorzy dowiadują się w jaki sposób oznaczać aparaturę udostępnianą na rynku. Konieczne jest np. podanie zarejestrowanej nazwy handlowej, oznaczenia producenta, informacji umożliwiającej identyfikację oraz instrukcji obsługi w języku urzędowym danego rynku. Niezwykle ważne jest też przygotowanie dokumentów, które zawierają ogólny opis aparatury, schematy obwodów, wyjaśnienia działania aparatury i sprawozdania z badań. Do tego podmioty gospodarcze importujące sprzęt są zobligowane do wycofania ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów dyrektywy EMC.

Powiązane wpisy