schody wewnętrzne drewnianeUsługi budowlane 

Jakie parametry techniczne schodów należy wziąć pod uwagę przy ich projektowaniu?

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko mocne i efektowne, lecz także muszą być przede wszystkim wygodne w użytkowaniu oraz bezpieczne. W toku projektowania domu bądź mieszkania trzeba więc wziąć pod uwagę aktualne przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie normy powinny spełniać?

Nieważne, czy w projekcie chcemy zamontować schody wewnętrzne drewniane, szklane lub betonowe, ich konstrukcja powinna być zgodna z określonymi w przepisach budowlanych warunkami. Zalecenia dotyczące tego, jak winny wyglądać prawidłowo sporządzone schody wewnętrzne, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym dokumencie dostępne są informacje o całkowitej liczbie stopni w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wymiarach spoczników i stopni.

Rekomendowana wysokość oraz szerokość schodów – norma

Jeżeli pragniemy zbudować w domu wygodne schody, ich wymiary powinny umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich lokatorów – również przez osoby skarżące się na kłopoty z poruszaniem się, dzieci czy osoby starsze. Według przepisów wspomnianego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Powinno się jednakże uwzględnić to, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależna jest od ich wysokości i wylicza się ją podług przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Ten akt prawny określają też minimalną szerokość użytkową biegu – to 80 cm, lecz uważa się, iż łatwiejsze w eksploatacji są schody szerokie na co najmniej 1 metr. Szerokość spocznika, czyli podestu pomiędzy biegami, winna z kolei wynosić nie mniej niż 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może posiadać więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednak między innymi budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, jak również mieszkań dwupoziomowych.

Schody wachlarzowe, kręcone i zabiegowe – warunki techniczne

Rozporządzenie definiuje także wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg układa się w łuk, a stopnie są w kształcie trapezów. Takie schody są ogromnie efektowne, a gdy będą poprawnie rozplanowane, to także są komfortowe. W tym przypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 0,25 m – to zapewni bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Przepisy prawa precyzują też parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe i kręcone (spiralne). Nadmieniamy, że schody kręcone są wznoszone na planie koła. Tymczasem schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, lecz nie posiadają one spocznika. Jakie parametry muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni musi mieć minimum 0,25 m i należy ją zapewnić w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Takie same wymiary trzeba zagwarantować schodom kręconym, jednak w tym przypadku dystans odmierza się od słupa będącego centralną konstrukcją schodów.

Nasze dane kontaktowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy