Usługi budowlane 

Jakie uprawnienia musi mieć monter budowy?

Zgłoś się po poradę do montera budowy - kliknij tutaj

Monter budowy to odpowiednio przygotowany fachowiec, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Jakie prace wykonuje monter i jakimi kwalifikacjami musi się legitymować?

Monter budowy – szkolenie z użytkowania maszyn i podstaw BHP

Polskie prawo określa uprawnienia jakimi musi charakteryzować się monter budowy. Akty wykonawcze ministerstwa gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie mówią o tym, że monter budowy musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z obsługi maszyn i zasad BHP oraz pomyślnie zdać egzamin. Następnie uzyskuje się dokument potwierdzający uprawnienia oraz adnotację w książce operatora. Warto zauważyć, że monterzy budowy są zobligowani przez rozporządzenie ministra infrastruktury do używania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Również pomocnik montera musi przejść odpowiednie przeszkolenie, mieć zaświadczenie lekarskie, zakładać specjalne rękawice i hełm ochronny. Przepisy mają chronić robotników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – zaufaj profesjonalistom

Monter ustawia tymczasowe konstrukcje na budowie – to właśnie one ułatwiają wykonanie niezbędnych robót. Do obowiązków montera należy na przykład spawanie komponentów konstrukcji metalowych, wykonanych z żelbetu, zrobionych z drewna, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych elementów, montaż zgodnie z planem roboczym, jak również demontowanie konstrukcji i konserwowanie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i środku budynku, na mostach, halach, czyli praca ta narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych. Prace wykonuje się na podstawie specjalnego planu, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoba zajmująca się tym posiadała techniczne uprawnienia. Ważne jest także wieloletnia praktyka zawodowa. Całość prac można zlecić zewnętrznemu podmiotowi, który powierzy prace fachowcom.

Nasze dane kontaktowe:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy