Usługi budowlane 

Termiczne przekształcanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów to jedna z metod ich unieszkodliwiania i ponownego wykorzystania. Na czym polega ta technologia? Co na ten temat mówią polskie przepisy?

Termiczne przekształcanie odpadów – ustawa

Zalegające, niepodlegające przetworzeniu odpady stanowią zagrożenie dla środowiska. Występuje ono – choć w dużo mniejszym stopniu – nawet wtedy, gdy są składowane w odpowiednio przystosowanym miejscu. Dlatego tak ważne jest to, by wykorzystać jak największą ich ilość. W przypadku odpadów nienadających się do recyklingu czy kompostowania zazwyczaj stosuje się termiczne przetwarzanie. 

Jeśli chodzi o kwestie prawne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów to spalanie odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, takie jak piroliza, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. W wyniku przekształcenia termicznego odpady są neutralizowane, a powstająca energia może zostać odzyskana i wykorzystana np. do pracy zakładu. Produkty spalania są zaś wychwytywane przez specjalne filtry. 

Termiczne przekształcanie odpadów – metody

Jak widać, regulująca termiczne przekształcanie odpadów ustawa wymienia kilka metod. Obecnie w spalarniach stosuje się:

  • mineralizację: spalanie w warunkach tlenowych z wykorzystaniem temperatur na poziomie od 850 do 1000 stopni Celsjusza;
  • pirolizę: proces beztlenowego rozkładu (odgazowania) odpadów w temperaturze od 500 do 800 stopni Celsjusza;
  • zgazowanie: inaczej półspalanie – przebiega w temperaturach od 600 do 900 stopni i wymaga użycia czynnika zgazowującego (np. wodoru, powietrza, pary wodnej lub tlenu);
  • zgazowanie plazmowe: specyficzny rodzaj zgazowania, w którym kluczową funkcję pełni plazmotron łukowy generujący energię elektryczną i temperatury przekraczające 2000 stopni Celsjusza. 

Przepisy regulują nie tylko przebieg przekształcania odpadów, ale też kwestie związane z ich transportem do spalarni. Powinny one być odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się do środowiska naturalnego. Przed tym zagrożeniem chronią dostępne w naszej ofercie kontenery, np. KP 30 DH z rozsuwanym dachem, KP 15 odkryty z burtami siatkowymi i KP 12 odkryty.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce

W Polsce tę technologię stosuje się w ośmiu miastach. Instalacjami umożliwiającymi termiczne przekształcanie odpadów (spalarniami) dysponują: Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin oraz Warszawa. Łączna masa spalanych odpadów wynosi ponad milion ton, z czego większość stanowią odpady zmieszane (kod 20 03 01 – ponad 65 proc.) i pochodzące z mechanicznego przetwarzania (kod 19 12 10 – blisko 34 proc.).

Ta ilość może być jeszcze większa. W 2020 tylko dwie spalarnie (w Poznaniu i Szczecinie) pracowały na pełną skalę. Trzy kolejne dysponowały jeszcze około 10 proc. wolnych mocy – w Krakowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W najmniejszym stopniu swój potencjał wykorzystał zakład w Warszawie (niespełna 70 proc.). Dzięki działaniu spalarni wyprodukowano łącznie 5 528 720 GJ energii. Prym w tej dziedzinie wiedzie Kraków (1 394 822 GJ). Najgorzej wypada zaś Warszawa (277 190 GJ).

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/

Powiązane wpisy