Technologie Usługi 

Badania EMC – dlaczego należy je wykonywać?

Według wytycznych UE, urządzenia elektryczne muszą spełniać określone normy dotyczące bezpieczeństwa. Ma to przede wszystkim zapewnić ich nieprzerwane działanie. Jak przebiegają badania kompatybilności elektromagnetycznej? Czy firmy zewnętrzne pomagają uzyskać niezbędne akredytacje?

Badania EMC – jak zweryfikować kompatybilność energetyczną?

Testy EMC pomagają zweryfikować czy dane urządzenie nie będzie wywoływało zakłóceń innych urządzeń elektrycznych. Warto podkreślić, że zgodnie z regulacjami UE urządzenia nie mogą zaburzać pola elektromagnetycznego. Aktualna dyrektywa EMC określa, że urządzenia rozprowadzane w granicach UE muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. To sprawiło, że powstały specjalistyczne firmy, których polem działania są testy EMC. Oferują one bardzo szeroki wachlarz usług – od merytorycznego doradztwa, aż po szkolenia pracowników.

Badania EMC – jak uzyskać wiarygodne wyniki badań?

Specjalistyczne podmioty sprawdzają schematy pod względem kompatybilności energetycznej – to ich główna funkcja. Istotna jest także pomoc w wyborze urządzeń do laboratorium. Kolejną funkcją, którą pełnią specjalistyczne firmy, jest wsparcie w zakresie uzyskiwania akredytacji. Organizują one również kompleksowe szkolenia dla kadr – załoga musi być znakomicie wyszkolona oraz rozumieć obowiązujące normy. To powoduje, że laboratorium EMC może wypełniać swoje zadanie – przeprowadzać skrupulatne analizy. Dzięki profesjonalnemu szkoleniu rezultaty testów są wiarygodne.

Powiązane wpisy