Usługi 

Badania operatorów i ich zastosowanie

Zleć badania operatorów Bielsko na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują także zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się rzetelność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, koncentracji uwagi oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy