Usługi 

Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko na http://www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego rodzaju zawodach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie testowane.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn wykorzystywanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, oprócz kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że konieczne są inne testy albo niektóre elementy okażą się w danym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy