Prawo i wymiar sprawiedliwości Usługi 

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie – konsultacje prawne

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z oferty Kancelarii mogą skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również wszystkie inne podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak działalności prowadzone w ramach spółki.

Obsługa prawna firm – pomoc prawno-podatkowa

W zakresie tych usług Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy między innymi:
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów,
– pisemne lub ustne konsultacje w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się również w Prawie pracy. Oferuje pomoc i doradztwo w sferze:
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowniczych,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– systemu wynagradzania pracowników,
– spraw związanych z naruszeniem praw pracowniczych,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
– przedawnienia roszczeń.

Powiązane wpisy