Usługi 

Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Kliknij tutaj, żeby zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie groźnych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym badaniom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na podestach, słupach i drabinach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na kominach, słupach, rusztowaniach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem lub innych dolegliwości mogących niekorzystnie wpłynąć na jakość pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z 3 stadiów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Uzupełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania wykluczają kandydatów?

Badania wysokościowe należy przeprowadzać co 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je częściej – co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, niedowidzenie, a także cukrzyca i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy żurawi samojezdnych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy