Promocja, marketing, reklama Usługi 

Kto przeprowadzania badania satysfakcji

Satysfakcja konsumentów to element, który bardzo oddziałuje na zainteresowanie usługami. Zewnętrzne agencje badawcze prowadzą dokładne analizy mające na celu sprawdzenie poziomu satysfakcji. Jak wyglądają takie badania?

Badania satysfakcji – ankiety, kwestionariusze oraz wywiady pogłębione

Badania satysfakcji konsumentów powinny być prowadzone systematycznie, ponieważ incydentalna weryfikacja nie daje pożądanych wyników. Profesjonalne firmy badawcze zalecają wykonywanie analiz nie tylko przy wprowadzaniu na rynek świeżych produktów, ale także weryfikowanie opinii konsumentów w czasie procesu dystrybucji. To pozwala stworzyć prawdziwą więź pomiędzy konsumentem a firmą oraz określić powody braku satysfakcji. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metody ilościowe, do których zaliczyć można wywiady czy kwestionariusze oraz jakościowe – np. wywiady fokusowe. Współcześnie dużym zainteresowaniem cieszą się również usługi tak zwanych Tajemniczych Klientów. Profesjonalnie prowadzone badania satysfakcji pomagają zminimalizować odpływ klientów i podnieść wskaźniki sprzedaży.

Badania satysfakcji – skorzystaj z doradztwa profesjonalnych instytutów badawczych

Profesjonalne analizy zadowolenia klientów wykonywane przez doświadczone firmy mają ogromny wpływ na decyzje biznesowe. Od ich wyników zależy m.in. zmiana cech produktu, wyeliminowanie wad, dostosowanie usługi do oczekiwań odbiorców czy nawet wycofanie produktu ze sprzedaży. Rezultaty badań pozwalają zidentyfikować elementy wymagające niezwłocznej poprawy oraz mniej ważne. Odpowiadając na pytania ankietowe klienci określają nie tylko swój poziom zadowolenia, ale także to, czy dany obszar jest dla nich ważny. Badania zadowolenia klientów mogą uchronić przedsiębiorstwo przed dużymi stratami finansowymi, warto więc skorzystać z usług doświadczonych podmiotów.

Powiązane wpisy