Prawo i wymiar sprawiedliwości Usługi 

Podział majątku, rozwód, separacja – doradztwo prawne w Krakowie

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to sfera prawa, która reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, działa w obszarze konsultacji i doradztwa, jak również reprezentowania klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Kancelaria prawna Kraków – prawo rodzinne

Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w dziedzinie prawa rodzinnego, m.in.:
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– reprezentowanie klienta w sprawie rozwodowej,
– prowadzenie spraw dotyczących separacji lub rozwodowych,
– konsultacje i pomoc w postępowaniach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– podział majątku dorobkowego małżonków,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta podczas rozpraw oraz o przysposobienie.

Pozew o separację – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W obrębie tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie oferuje:
– wniesienie apelacji, odwołanie się od wyroku sądu,
– opracowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– reprezentowanie klienta w trakcie rozprawy,
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– przygotowanie i wniesienie wniosku o separację,
– reprezentowanie klienta w trybie nieprocesowym lub procesowym,
– postępowanie odwoławcze w przedmiocie ustanowienia separacji.

Powiązane wpisy