Technologie Usługi 

Specjalistyczne szkolenia EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna stała się w ostatnich latach priorytetowym aspektem przy projektowaniu urządzeń elektrycznych. Wytyczne w tym zakresie są ściśle określone prawem. Rozwój techniki spowodował, że pojawiło się wiele kursów, które pomagają nabyć niezbędne umiejętności. Kto korzysta ze szkoleń i jakie metody one wykorzystują?

Szkolenia EMC – planowanie projektu i shielding

Kompatybilność elektromagnetyczna to techniczne pojęcie, które zyskuje obecnie na wartości. Oznacza zdolność urządzenia do prawidłowej pracy w środowisku elektromagnetycznym. W związku z wytycznymi UE potrzebni są profesjonaliści, którzy zajmą się badaniem urządzeń pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Kurs Design for EMC składa się z kilku etapów. Istotne miejsce zajmuje np. planowanie projektu, shielding, jak również wybór laboratorium. Natomiast podczas szkolenia High Speed Design słuchacze poznają zagadnienia związane przede wszystkim z kontrolą impedancji, wyborem ilości warstw na PCB czy techniką terminowania szybkich magistral cyfrowych.

Szkolenia EMC – prawidłowe posługiwanie się normami

Design for EMC i High Speed Design to oczywiście nie wszystkie realizowane szkolenia – fachowcy uczą analizy według norm EN 61000-4-5, EN 61000-4-2, a także wielu innych. Podczas kursów zwraca się też uwagę na poprawne posługiwanie się normami. Z profesjonalnych kursów korzystają przede wszystkim inżynierowe elektronicy, projektanci obwodów drukowanych oraz EMC test engineer. Istotną grupą uczestników są też konstruktorzy elektronicy. Podmioty szkoleniowe mogą także zrealizować kurs indywidualny, zgodny z potrzebami zainteresowanej firmy. Po zakończeniu kursu słuchacze dostają pisemne potwierdzenie zdobytych umiejętności.

Powiązane wpisy