Usługi 

Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu

Uzupełnij swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń wykonują tysiące zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w internecie nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Czas wykonania, język, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest de facto o wiele tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (holenderski, angielski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
3. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład umów handlowych, prac dyplomowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niepożądanych pomyłek.

Czym odróżnia się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Trzeba zaznaczyć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli często mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w razie konieczności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy