Usługi Usługi budowlane 

Weryfikacja gruntów – badania geologiczne

Współczesne badania geologiczne wykorzystują nowoczesny sprzęt, który umożliwia precyzyjne określenie stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się podczas takich badań i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – dokładna weryfikacja stanu gleby

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu pozyskania precyzyjnych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych procedur, jakie przeprowadzają geolodzy należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dylatometrem, pobór próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Dokładne zbadanie warunków gruntowych jest wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwej weryfikacji gruntów budynkom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Firmy zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi sporządzają wiele istotnych dokumentów, np. dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania dotyczące geologii złóż kopalin – wykonywanie wierceń, tworzenie dokumentacji złóż, szukanie surowców.

Badania geologiczne – specjalistyczny sprzęt wiertniczy

Działania związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do wnikliwych badań w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które przeprowadzają wiercenia nawet 30 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich sondy krzyżakowe, dylatometr Marchettiego. Podczas procesu wykorzystuje się rozmaite metody, m. in. sondowania CPT, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Dzięki nim można opisać właściwości gruntów niespoistych czy wytrzymałość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne podmioty, mające odpowiednie uprawnienia.

Powiązane wpisy