Energia Zakupy 

Ekogroszek

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel wykorzystywany do produkcji ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: niska zawartość siarki (mniejsza niż 1%), a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg substancji. Ponadto, ważnym jest to, ażeby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji niepalnych.

Jak używać ekogroszku?

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na spalanie ekogroszku za pomocą automatycznych dozowników węgla.

Plusy stosowania ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.

Powiązane wpisy